наше услуге

Зелени картон

Империјал Промет

Зелени картон

Зелени картон је обавезан документ ако се возилом домаће регистрације путује у иностранство (само за територију Македоније, Албаније, Турске и Русије).

За добијање зеленог картона потребно је:

  • Полиса обавезног осигурања;
  • Саобраћајна дозвола на увид;
  • Важност овог документа је од тренутка издавања па до истека полисе обавезног осигурања.

Зелени картон је препис полисе обавезног осигурања од аутоодговорности, односно представља доказ да у својој земљи имате купљену полису обавезног осигурања од аутоодговорности за Ваше возило.