наше услуге

Технички преглед

Империјал Промет

Технички преглед

Технички преглед је обавезан за сва возила пре регистрације. Помоћу овог пергледа се утврђује да ли је возило технички исправно да би могло да се укључи у саобраћај и да ли испуњава све потребне прописе.

Возачи који поседују ново возило ослобођени су вршења техничког прегледа при регистрацији прве две године.

Годишњи технички се може обавити до 30 дана пре подношења захтева за регистрацију. Како би било времена да се отклоне могуће неисправности на возилу. Обавезан технички преглед возила се обавља у за то специјализованим сервисима који имају дозволу да обављају тај посао, као што је Цоста Nwe Шумарице.

Шта све чини технички преглед возила?

На техничком прегледу се проверава исправност:

  • уређаја за управљање,
  • заустаљање,
  • давање светлосних и звучних сигнала,
  • осветљавање пута,
  • контролу и давање знакова,
  • одвођење и регулисање издувних гасова,
  • спајање вучног и прикључног возила,
  • ослањање, за кретање и осовина.

Затим, ту су и електроуређаји и инсталације, погонски уређаји, уређаји за пренос снаге и опрема возила.

Уколико је возило на прегледу потпуно исправно власнику се издаје попуњен и оверен регистрациони лист. У нашој агенциј може се купити и обавезна полиса ауто осигурања. Полисом осигурања различите осигуравајуће куће покривају грађанско-правну одговорност од штете нанете трећим лицима.

У случају саобраћајне несреће осигураног возила сву штету ће платити осигуравају