наше услуге

Пренос власништва

Империјал Промет

Пренос власништва возила

Услуга преноса власништва возила  подразумева:

  • Сачињавање Уговора о купопродаји моторног возила;
  • Генерисање уплатнице и плаћање пореза на пренос апсолутних права;
  • Преузимање саобраћајне дозволе, регистарских таблица и регистрационе налепнице у име клијента.

Уговор о купопродаји моторног возила се оверава код Јавног бележника, искључиво лично.
Термин за оверу Уговора о купопродаји моторног возила можете заказати преко нашег предузећа, код Јавног бележника, пословног партнера нашег предузећа;

За више информација можете нас контактирати. Наше стручно и љубазно особље Вам стоји на располагању за сва Ваша питања и нејасноће.

Потребна документа за реализацију преноса власништва возила:

  • Лична карта старог и новог власника или овлашћеног лица;
  • Саобраћајна дозвола предметног возила;
  • Регистарске таблице након извршеног плаћања пореза на пренос апсолутних права (уколико су истекле дуже од 60 дана или возило мења регистарско подручје);
  • Оригинално овлашћење (ако стари власник возила није присутан);
  • Уговор о купопродаји или поклону оверен код Јавног бележника;
  • Печат привредног друштва, извод из Агенције за привредне регистре (АПР) и лична карта заступника привредног друштва, уколико је купац моторног возила привредно друштво.