наше услуге

Платни промет “Alta Pay”

Империјал Промет

Платни промет “Alta Pay”

Регистрацију возила и технички преглед можете платити одмах у просторијама Техничких прегледа на уговореним шалтерима АltaPay платне институције.
На Техничком прегледу могуће је уплатити све таксе на лицу места, на шалтеру платних институција АltaPay, као и све друге рачуне ( струја, телефон, инфостан и сл.).

Altapay Centralni Logo