наше услуге

Осигурање возила

Империјал Промет

Осигурање

Поштовани клијенти, код нас можете купити полису обавезног осигурања возила од аутоодговорности. Куповином полисе обавезног осигурања од аутоодговорности осигуравате се да ће осигуравајућа кућа у случају настанка штете коју евентуално проузрокујете са вашим возилом исту надоместити оштећеној страни.